Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Fearless.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin mà Fearless.vn cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Fearless.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
 • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website Fearless.vn chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của người dùng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của người dùng sẽ không được lưu giữ.
 • Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste Fearless.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

 • Xử lý đơn hàng.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Chăm sóc khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Cung cấp nội dung và các chương trình khuyến mãi nhằm mang lại thông tin hữu ích về sản phẩm của Fearless.vn cho khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

 • Thông tin cá nhân của người dùng trên Fearless.vn được Fearless.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Fearless.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bằng chứng chỉ số theo tiêu chuẩn trên website Fearless.vn

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn, gửi khiếu nại hoặc chỉ muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ hi@fearless.vn